مناطق تحت پوشش

در حال حاضر در شروع به کار خش فود ، پوشش دهی تمامی مناطق شهر میبد  انجام گرفته و به زودی مناطق شهر یزد و اردکان و مهریز نیز به حوزه فعالیت سایت افزوده خواهد شد. منتظر باشید…

سفارش آنلاین غذا