انتقادات و شکایات

تماس با ما

تلفن پشتیبانی سایت:

 

ایمیل
khashfood@gmail.com
info@khashfood.com
support@khashfood.com
یزد ، میبد ، خیابان امام خیابان ایت – کد پستی ۸۹۶۱۹۵۳۴۵۴   –

سفارش آنلاین غذا